Polityka prywatności i polityka cookies

W związku z tym, iż Studio Milion przykłada dużą wagę do ochrony Twoich danych podczas współpracy oraz korzystania z naszej strony internetowej, pragniemy poinformować Cię o sposobie przetwarzania Twoich danych osobowych.
Przede wszystkim zapewniamy, że przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się zgodnie z zasadami wskazanymi zarówno w polskim jak i unijnym porządku prawnym, tj. zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 25 maja 2018 (z późniejszymi zmianami) oraz regulacjami Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia zasady, na jakich przetwarzane są dane osobowe, udostępnione w trakcie współpracy z naszą firmą oraz podczas korzystania z naszej strony internetowej. Niniejszy dokument wyjaśnia, jakie prawa towarzyszą Ci w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych.

I. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Michalina Fuchs, z siedzibą przy ul. H. Brodatego 3/4, 43-200 Pszczyna, NIP 6381650949, REGON 242996934. Chcąc uzyskać informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych, skontaktuj się z nami na powyższy adres lub drogą mailową: kontakt@studiomilion.pl

II. Źródło i sposób przetwarzania danych osobowych

Przetwarzane dane osobowe posiadamy bezpośrednio od Ciebie. Przekazujesz je nam, odwiedzając naszą stronę internetową oraz wypełniając formularz zapytania lub zamówienia.

Twoje dane są:

 • przetwarzane w sposób przejrzysty w celu realizacji usługi lub zapytania;
 • aktualne i dokładne – w przypadku, gdy zauważysz, że Twoje dane są błędne lub niekompletne, skontaktuj się z nami tutaj. Poprawimy je, bądź wstrzymamy dalsze ich przetwarzanie;
 • prawidłowe, adekwatne i nie nadmierne ilościowo;
 • bezpieczne;
 • przechowywane nie dłużej niż to konieczne.
III. Na jakiej podstawie i dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe:

 • w celu realizacji usługi lub zapytania;
 • ze względu na nasz prawnie uzasadniony interes;
 • ponieważ wyraziłeś na to zgodę, zaznaczając odpowiedni checkbox. Pamiętaj jednak, zgoda jest dobrowolna i w każdym momencie możesz ją cofnąć, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tejże zgody, przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć wysyłając takie żądanie na adres: kontakt@studiomilion.pl lub listownie na adres Administratora;
 • ze względu na ciążący na nas obowiązek prawny.

Dane są przetwarzane z uwzględnieniem zasady: rozliczalności, adekwatności oraz rzetelności.

IV. Czy podanie danych jest obligatoryjne?

Podanie Twoich danych jest obowiązkowe w tym zakresie, w jakim umożliwia nam realizację umowy świadczenia usług. Dodatkowo, są sytuacje kiedy to prawo zmusza nas do wymagania od Ciebie podania konkretnych danych, bądź wyrażenia odpowiedniej zgody (np. w przypadku danych szczególnej kategorii).

W każdym innym przypadku podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne.

V. Komu dane są udostępniane?

Twoje dane mogą być udostępniane podmiotom, z którymi prowadzimy współpracę (hostingodawca; IT). Jednocześnie zapewniamy Cię, że podjęliśmy współpracę wyłącznie z podmiotami, dbającymi w sposób szczególny o ochronę danych osobowych. W oparciu o obowiązujące przepisy prawa możemy zostać zobligowani do przekazania Twoich danych osobowych organom publicznym, ze względu na ewentualnie prowadzone postępowania.

Twoje dane nie są wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych. Jeśli odbiorca danych osobowych znajduje się w kraju nienależącym do UE/EOG, który nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony danych, Twoje dane osobowe zostaną przesłane takiemu odbiorcy dopiero po zawarciu z nim pisemnego porozumienia o przekazaniu danych w oparciu o standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską.

VI. Sprzeciw i inne uprawnienia.

Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania przez nas danych osobowych. Ponadto przysługuje Ci prawo do żądania sprostowania danych, usunięcia i ograniczenia ich przetwarzania, a także przeniesienia danych.

VII. Jak długo dane są przechowywane?

Dane przechowywane są przez okres realizacji świadczonych usług oraz przez okres wynikający z terminu przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości, czy innych uprawnień w tym zakresie. Ponadto zobligowani jesteśmy do przechowywania danych, przez okres, umożliwiający ewentualną kontrolę organom publicznym (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa).

VIII. Dostęp do danych osób nieupoważnionych

Administrator serwisu dołożył należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.

IX. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszą polityką prywatności zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od dnia 29.06.2020 r.


Polityka cookies

I. Co to cookies?

Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy i przechowywane na Twoim urządzeniu, zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Ciebie z naszej witryny. Wykorzystywane przez serwis pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Ciebie z naszego serwisu.

II. Po co cookies?

Wykorzystujemy cookies w następujących celach:

 • dostosowania zawartości stron do preferencji użytkownika;
 • zapamiętywania danych z wypełnionych formularzy zamówienia;
 • zapewnienia bezpieczeństwa danych;
 • tworzenia anonimowych statystyk pozwalających optymalizowanie użyteczności serwisu;
 • łączenia funkcji serwisu z innymi zewnętrznymi usługami, z których Użytkownik korzysta;
 • wyświetlania informacji reklamowych zgodnych z preferencjami Użytkownika oraz limitowania ilości wyświetleń reklamy (pliki zewnętrzne).
III. Kto ma dostęp do cookies?

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.

IV. Ustawienia cookies

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym, przy czym możesz dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

V. Narzędzia wykorzystywane na stronie studiomilion.pl

VI. Cookies a działanie strony www

Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępu na stronie internetowej. Informacje o Twoich niektórych zachowaniach podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

VII. Zmiana ustawień cookies

W celu zmiany ustawień Polityki Cookies możesz zmienić ustawienia przeglądarki. Pamiętaj, że to Ty decydujesz.

Zainteresowana/y? Skontaktuj się z nami

Dane kontaktowe

Adres:
ul. Zamenhofa 4
43-200 Pszczyna

W pobliżu:
ul. Dworcowa – Dworzec PKP
ul. Katowicka – trasa DK1

Tel: 733 502 992

E-mail: kontakt@studiomilion.pl

Godziny otwarcia:
Poniedziałek – 09:00-19:00
Wtorek – 09:00-15:00
Środa – 09:00-19:00
Czwartek – 09:00-15:00
Piątek – 09:00-19:00
Sobota – 08:00-15:00

Umów wizytę online w Studio Milion

Fryzjer Pszczyna Studio Milion